Blog
ติดตาม Wealth Creation

1. กล้าตัดสินใจ ทุกความผิดพลาดนับว่าเป็นหนึ่งก้าว และเมื่อคุณได้เรียนรู้จากก้าวออกไปที่มากพอ คุณก็จะเจอกับการตัดสินใจที่ถูกต้องได้เอง

2. กล้าที่จะถาม เพราะการเสียเวลากับความไม่รู้มันมีราคาแพงมากกว่าแน่นอน

3. ซื่อสัตย์ต่อคำพูดของตัวเอง

4. มีความรับผิดชอบต่อทุกการกระทำ

5. ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ได้ก่อนที่จะเรียกร้องอะไรจากคนอื่น

6. ตรงต่อเวลาเสมอ

7. ให้ความเคารพกับทุกคน ทุกระดับชั้น และทุกคนจะให้ความเคารพในตัวคุณเอง

8. รู้จักตัวเองให้ดีที่สุดก่อน แล้วคุณจะมองคนอื่นเป็น

9. ใจกว้าง เปิดรับฟังความคิดเห็นคนอื่นให้เป็น

10. สุภาพ

11. แน่วแน่ มีจุดมุ่งหมายต่อชีวิต

12. เรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้ได้ก่อนที่จะเข้าไปใส่ใจคนอื่น เพราะไม่เช่นนั้นสิ่งที่คุณหยิบยื่นให้จะกลายเป็นความอึดอัดน่ารำคาญที่มันมาจาก ความเยอะ เกินพอดี

13. ใส่ใจในทุกรายละเอียด จดจำและให้ความสำคัญกับทุกเรื่องราวกับว่ามันเป็นเรื่องของเรา 

14. แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องเลือกคนที่จะคบ

15. เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

16. เปิดรับการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งที่ดีกว่าเสมอ

17. มีความมั่นใจในตัวเอง แต่ก็อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่มากเกินพอดี 

18. สร้างเพื่อนใหม่อยู่เสมอ 

19. ชื่นชมผู้อื่นให้เป็น

20. ฝึกสมองให้วางแผนและกลยุทธ์อยู่ตลอด

21. ฝึกที่จะไม่ตัดสินคนอื่น

22. สร้างเครดิตที่ดีให้ตัวเอง

23. ฝึกแก้ปัญหาบ่อยๆ 

24. หลีกเลี่ยงความคิดเห็นลบๆ 

25. ขอโทษให้เป็นและขอบคุณให้เป็นนิสัย

----------------------------
แบ่งปันความมั่งคั่งอย่างมั่นคงโดย
Wealth Creation
www.wci.co.th/blog.php
www.facebook.com/wealthcreationpage

Pitiphong Roongruengvuthikul
Admin
By