Blog
ติดตาม Wealth Creation

การลงทุนไม่ได้มีแต่ต้องเอาไปลงหุ้น เงินหมุนเวียนก็สามารถเอามาบริหารได้

 

การออมแบบเดิมๆ ในธนาคาร เรารู้กันอยู่ว่าได้ดอกเบี้ยเพียง 0.3-0.5% สำหรับคนที่ยังเก็บเงินออมระยะสั้นแบบเดิมๆ คืออยู่ในบัญชีธนาคารเพราะไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ไหนดี วันนี้จะมาแนะนำ "กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น" อีกหนึ่งทางเลือกในการพักเงินครับ 

 

การลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นถึงไม่ได้รับการคุ้มครองเงินต้นเหมือนเงินฝากธนาคาร แต่ก็ใช่ว่าจะเสี่ยงอะไรมากมาย เนื่องจากนำเงินที่เราลงทุนไปลงทุนในเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้บริษัทเอกชน โดยเรามีฐานะเป็นเจ้าหนี้ที่ต้องได้รับชำระเงินต้น และดอกเบี้ย โดยไม่มีการนำเงินไปลงทุนในหุ้น

 

วัตถุประสงค์ของกองทุนประเภทนี้ มีไว้เพื่อบริหารเงินสำรอง บริหารสภาพคล่อง เงินส่วนเกินที่เราไม่ได้ต้องการใช้เร็วๆนี้ แต่ต้องการผลตอบแทนที่ดีขึ้น ระยะเวลาการลงทุนก็จะสั้นๆ อาจจะหลักสัปดาห์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี แต่เกินกว่า 1 ปีก็ไม่ควรใช้กองทุนประเภทนี้

 

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น มีสภาพคล่องสูง ถึงไม่ไวเท่าบัญชีออมทรัพย์ แต่จะได้รับเงินในวันทำการวันถัดไป คือไปขายในวันทำการ และจะได้รับเงินในวันทำการวันถัดไป (T+1) คือขายวันจันทร์ ได้เงินวันอังคาร แต่ขายวันศุกร์ จะได้รับเงินวันจันทร์ แต่ต้องระวังช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่มีวันหยุดยาวหลายวัน จึงไม่เหมาะที่จะใช้บริหารเงินที่ต้องใช้ทันที

 

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นมีเงินน้อยก็ลงทุนได้ บางกองแค่ 500 บาทก็ลงทุนได้แล้ว

 

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น รับรู้ผลตอบแทนทุกวัน อยู่แค่ไม่กี่วันก็ได้ผลตอบแทน ไม่เหมือนกับบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่คิดผลตอบแทนปีละ 2 ครั้ง คือถ้ายังไม่ถึงช่วงที่ได้ดอกเบี้ย เราไปถอนออกมาก่อนก็จะยังไม่ได้รับดอกเบี้ยทันที ผลตอบแทนที่ได้รับ บุคคลธรรมดาก็ไม่ต้องเสียภาษี

 

ผมยกตัวอย่างกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น และผลตอบแทนย้อนหลังมาให้ดูบางส่วน

 

by Bird Teerapat - Wealth  Strategist (WCI)

---------------------------
แบ่งปันความมั่งคั่งอย่างมั่นคงโดย
Wealth Creation
www.wci.co.th/blog
www.facebook.com/wealthcreationpage

Pitiphong Roongruengvuthikul
Admin
By