Blog
ติดตาม Wealth Creation

1. สิ่งๆ นี้จะช่วยพัฒนาเราให้เป็นคนที่ดีขึ้น เก่งขึ้น หรือมีความสุขมากขึ้นได้ ใช่หรือไม่?

2. ระหว่าง "อยู่เงียบๆ" กับ "การออกความเห็น" เลือกข้อไหนถึงจะทำให้สถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้นมากกว่าเดิมกันแน่?

3. ก่อนที่เราจะ "เชื่อ" หรือ "ตัดสิน" อะไรลงไป ทั้งหมดที่เราเห็นเป็น "ความจริง" หรือ "ความคิดเห็น" ?

4. สิ่งๆ นี้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราหรือเปล่า เราสามารถนำมันไปประยุกต์ใช้กับเรื่องในชีวิตประจำวันเราได้ ใช่หรือไม่? 

5. สิ่งๆ นี้จะช่วยให้เรามีความคิดหรือมุมมองที่ส่งเสริมตัวของเราเอง ใช่หรือไม่? 

6. สิ่งๆ นี้ให้แรงผลักดันหรือแรงบันดาลใจกับเรา ใช่หรือไม่?

7. มันเป็นเรื่องที่ท้าทาย ผลักดันให้เราออกจากกรอบความคิดเดิมๆ เพื่อทดลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ ได้เผชิญหน้ากับความรู้สึกอึดอัดอย่างที่ไม่เคยเป็น ใช่หรือไม่?

8. เราอยากจะทำมันจริงๆ หรือเปล่า และแม้ว่ามันจะไม่สำเร็จเราก็ยังรู้สึกดีกว่าที่ปล่อยมันไปเฉยๆ ใช่หรือไม่?

9. นั่นคือสิ่งที่คนอย่างเรา "ควรได้รับ" หรือ "ควรจะทำ" ใช่หรือไม่?

10. เราควรจะตอบ "ตกลง" หรือ "ปฏิเสธ" กันแน่กับเรืองนี้?

11. สิ่งๆ นี้ "กำลังจะขโมย" หรือ "กำลังจะให้" ความสุขกับเรากันแน่?

12. แน่ใจแล้วว่าถ้าเราเป็นเขา เราจะรู้สึกดีกับสิ่งที่เราทำให้เขาอย่างที่เป็นตอนนี้ ใช่หรือไม่?

13. ราคาที่เรากำลังจะจ่ายออกไปตอนนี้ คุ้มค่า กับคุณค่าที่เรากำลังจะได้รับกลับมา ใช่หรือไม่?

14. สิ่งที่เรากำลังจะทำมัน "คุ้มค่า" กับเวลาที่เราต้องเสียไป ใช่หรือไม่?

15. สิ่งที่เราได้ยินมา "เกี่ยวข้อง" กับตัวเราจริงๆ ใช่หรือไม่?
----------------------------
แบ่งปันความมั่งคั่งอย่างมั่นคงโดย
Wealth Creation
www.wci.co.th/blog.php
www.facebook.com/wealthcreationpage

Pitiphong Roongruengvuthikul
Admin
By