Blog
ติดตาม Wealth Creation

1.    คำพูดที่บ่อนทำลายความมั่นใจของตัวเอง

2.    ความเพอร์เฟ็ค 100% สำหรับการเริ่มต้น

3.    คำพูดที่ว่า สักวันหนึ่งเดี่ยวทำ

4.    นิสัยที่พยายามจะเอาอกเอาใจทุกคนจนขาดจุดยืนในความเป็นตัวของตัวเอง

5.    ใช้ชีวิตตามที่คนส่วนใหญ่มองว่าดีจนมองข้ามความต้องการของตัวเองไป

6.    ใช้ชีวิตอยู่กับความกลัวหรือกังวล ไม่กล้าที่จะเสี่ยงอะไรเลย

7.    เมินเฉยบุคคลิกภาพและสุขภาพของตัวเองเพราะมองว่าไม่สำคัญ

8.    ความเครียดสะสมจากชีวิตการทำงานที่ปล่อยวางไม่ได้

9.    ความสัมพันธ์แย่ๆ ที่ไม่ส่งเสริมเรา

10.    อดีตอันเจ็บปวดที่กำลังบงการอนาคตใหม่ของเรา

11.    นิสัยที่สนอกสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของคนอื่นจนไม่มีเวลาพัฒนาตัวเอง

12.    สิ่งของที่เราไม่ได้จำเป็นต้องใช้

13.    นิสัยที่พยายามจะเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับทุกเรื่อง

14.    ความคิดหรือความเชื่อที่ไม่ส่งเสริมความก้าวหน้าในชีวิต

15.    ข้ออ้างทุกคำพูดที่ขัดขวางการลงมือทำของเรา

16.    คำพูดตำหนิติเตียนที่ไม่ก่อประโยชน์

17.    คำกล่าวโทษคนอื่น

18.    ความสงสัย ลังเล ในชีวิต

19.    ความเชื่อที่ว่าชีวิตเราผูกอยู่กับดวง ถ้าดวงไม่ดีก็จบ

20.    ความคิดเล็กที่บั่นทอนความทะเยอทะยานของเรา

21.    ความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

22.    ความคิดที่ชอบไปตัดสินคนอื่น

----------------------------
แบ่งปันความมั่งคั่งอย่างมั่นคงโดย
Wealth Creation
www.wci.co.th/blog.php
www.facebook.com/wealthcreationpage

Pitiphong Roongruengvuthikul
Admin
By