Blog
ติดตาม Wealth Creation

1. คุณไม่ได้ทำตัวอวดรู้ พร้อมยังยินดีรับฟังแนวคิดหรือความเห็นจากคนอื่น แม้จะเคยได้ยินซ้ำมาหลายรอบแล้วก็ตามที

2. คุณไม่ก้าวก่ายเรื่องของคนอื่น ถึงแม้คุณจะรู้ดีว่าเขาควรจะทำอะไร คุณก็ไม่เข้ายุ่งหรือจัดการสั่งเขา แต่ก็ยังยินดีให้คำแนะนำและคำปรึกษาอยู่เสมอ

3. คุณไม่ใช่คนเจ้าคิดเจ้าแค้น ไม่เคยเก็บเรื่องบาดหมางไปคิดให้ปวดใจ เพราะคุณรู้ดีว่าอารมณ์คนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกไม่นานความรู้สึกแย่ๆ เหล่านี้ก็ต้องหมดไปอยู่ดี

4. คุณเป็นคนมีความอดทน อดกลั้น จัดการอารมณ์เป็น แต่ในขณะเดียวกันก็มีจุดยืนหรือลิมิตของความรู้สึก เพื่อเป็นขอบเขตป้องกันใครที่จะเข้ามาขโมยความสุขออกไปจากชีวิต

5. คุณเป็นคนช่างสังเกต มองเห็นสิ่งดีๆ ในตัวผู้คนเสมอ และยังมองหาวิธีสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้อย่างน่าสนใจ

6. คุณชื่นชมคนเป็น รู้วิธีที่จะชมเชยคนแต่ละประเภทให้ถูกต้องทั้งคำพูดและกาลเทศะ

7. คุณไม่ใช่คนที่ชอบด่วนสรุป ไม่คิดจะตัดสินใคร เพราะรู้ดีว่าสิ่งที่เราเห็นอาจจะเป็นแค่เศษเสี้ยวของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็ได้

8. คุณเป็นคนประเภทรู้อะไรรู้จริง พูดน้อยต่อยหนัก และก็ทำอะไรทำจริงเสมอ

9. คุณเป็นคนใจกว้าง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจกับคนทุกประเภท

10. คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง มีจุดยืนในชีวิตชัดเจน

Pitiphong Roongruengvuthikul
Admin
By