Blog
ติดตาม Wealth Creation

1. อ่านให้มาก 

ประเทศที่มีคนเก่ง มีทักษะ มีความสามารถ ประชากรส่วนใหญ่จะเป็นคนชอบ “อ่าน” จะอ่านหนังสือ อ่านบทความ อ่านหนังสือพิมพ์ หรือบล็อกต่างๆ ก็ได้ ที่สามารถให้ข้อมูลความรู้แก่เราได้ จะอ่านแบบเจาะลึกลงรายละเอียดเฉพาะสิ่งที่ตนสนใจ หรือจะอ่านทุกอย่างเพื่อเพิ่มความรู้รอบตัวก็ยังได้ ขอแค่ “อ่านให้มาก” เป็นพอ และถ้าจะให้เก่งเร็วขึ้น อ่านแล้วอย่าเพิ่งเชื่อ แต่จงคิดวิเคราะห์ตามสิ่งที่อ่าน

 

2. ลงมือทำ

ทุกคนสามารถคิดและวางแผนเพื่อให้ตนประสบความสำเร็จได้ แต่หากขาดการลงมือทำที่มีความต่อเนื่องอย่างมีวินัย คนเหล่านั้นก็จะไม่มีวันประสบความสำเร็จได้ โดยเฉพาะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

 

3. เรียนรู้จากสิ่งที่ผิด 

ความผิดพลาดไม่ได้สร้างความล้มเหลวให้แก่เราตลอดไป หากเรารู้จักเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดและนำมาเป็นบทเรียนเพื่อหาวิธีที่ถูก ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากบทเรียนของตัวเองโดยตรง หรือการเรียนรู้จากบทเรียนของผู้อื่น 

 

ขอเน้นย้ำว่า “การลงมือทำที่มีความต่อเนื่องอย่างมีวินัย” จะทำให้เราเป็นคนที่เก่งขึ้น และแตกต่างจากใครๆ ที่ก็แค่ลงมือ “ทำ”

 

เครดิต : smartsme.tv

---------------------------
แบ่งปันความมั่งคั่งอย่างมั่นคงโดย
Wealth Creation
www.wci.co.th/blog
www.facebook.com/wealthcreationpage

Pitiphong Roongruengvuthikul
Admin
By