Blog
ติดตาม Wealth Creation

1. มองหาความเป็นต้นเหตุให้ปัญหา เพราะทุกอย่างในชีวิตเกิดขึ้นจากการตัดสินใจเลือกของเรา

เราทุกคนควรจะรับผิดชอบต่อการเลือกของตัวเองครับ ไม่ว่าดีหรือแน่ สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณตอนนี้เป็นผลกระทบจากการตัดสินใจเลือกของคุณ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง มองหาความเป็นต้นเหตุนั้นให้เจอครับ และเมื่อคุณค้นพบ คุณจะเข้าใจว่าปัญหาของเรา เราสามารถแก้ไขได้เสมอ

 

2. สนใจเฉพาะสิ่งที่คุณ "ควบคุมได้"

ไม่มีเหตุผลที่คุณต้องเหวี่ยงใส่กับเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ อารมณ์หงุดหงิดหัวเสียไม่สามารถช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงอุปสรรคตรงหน้าให้กลายเป็นโอกาสได้ครับ และการหลีกเลี่ยงนั่นก็ไม่ช่วยด้วยเช่นกัน หากคุณต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง ให้โฟกัสไปที่การควบคุม คุณควบคุมอะไรได้บ้างล่ะ? นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง เริ่มต้นพัฒนามันจากสิ่งที่คุณควบคุมได้ครับ

 

3. มีความหวังกับมันหน่อย

ไม่ใช่ทุกเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในทันทีครับ บางอย่างก็ต้องใช้เวลา ความหวังถึงได้สำคัญ แต่ก็ไม่ทั้งหมด ผมคิดว่ามันสำคัญน้อยที่สุดด้วยซ้ำ ก็เพราะว่าความหวังนั้นเกิดขึ้นใหม่ได้เรื่อยๆ หากคุณลงมือทำสองข้อแรกอย่างจริงจัง

Pitiphong Roongruengvuthikul
Admin
By