Blog
ติดตาม Wealth Creation

1. เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น

2. ใช้จ่ายโดยไม่ยั้งคิด

3. มีนิสัยการนอนที่ผิดปกติ นอนน้อย นอนไม่เป็นเวลา 

4. ทำทุกอย่างเพื่อตอบสนองความคาดหวังของคนอื่นเพื่อให้ถูกยอมรับ

5. ดูถูกตัวเอง

6. ไม่มีเวลาให้ตัวเอง

7. ไม่ทำงาน หรือไม่ก็ทำงานแบบขายวิญญาณ ทำเพื่อเงินเดือนอย่างเดียว

8. ปิดกั้นความฝันและความต้องการของตัวเอง

9. ไม่ใส่ใจสุขภาพ

10. เผชิญแสงแดดมากเกินไป

11. ใส่ใจกับทุกความเครียดที่เกิดขึ้น กังวลเกินกว่าเหตุ

12. ตำหนิตัวเอง

13. ดื่มเหล้าสูบบุหรี่

14. หาแรงบันดาลจากวัตถุภายนอก

15. ไม่เป็นตัวของตัวเอง

16. ไม่เลือกในสิ่งที่ต้องการ เก็บความรู้สึกของตัวเองเอาไว้คนเดียว

 

เครดิต: smartsme.tv

---------------------------
แบ่งปันความมั่งคั่งอย่างมั่นคงโดย
Wealth Creation
www.wci.co.th/blog
www.facebook.com/wealthcreationpage

Pitiphong Roongruengvuthikul
Admin
By